Ještě neplaveme
V pondělí 27. 9. plaveme, v úterý 28. 9. neplaveme