Rozplavání je zařazováno v lekci záměrně a je součástí metodiky plavání dětí. Po celém dni stráveném ve školce, škole, družině a v kroužcích se zvyšuje potřeba pohybu, křiku a dovádění. Děti bez rozplavání jsou nesoustředěné a výuka zbytečně stagnuje.