Diplomová práce Pavly Večeřové na FTVS, vedená doktorkou Čechovskou, potvrdila, že děti absolvující pravidelný plavecký výcvik jsou o něco šikovnější. Rozhodně však nelze paušálně říct, že začínají chodit mnohem dříve než ostatní děti jejich věku, kdy tělo ještě není na nové dovednosti fyzicky připraveno. Zkrátka jsou obvykle mezi prvními, ale není to pravidlem:)